Camera Raw 7 – Basic panelet

Der er sket nogle få, men relevante ændringer i basic panelet fra Adobe Camera RAW (ACR) 6 til ACR 7. Panelet består nu af en række skydeknapper inddelt i 3 undergrupper. Første gruppe handler om hvidbalance og farvetemperatur indstillinger. Den næste handler om lys og eksponering. Sidst er der skydeknapper til at ændre skarphed og farvermætningen. Alle indstillingerne her påvirker hele billedet, der hvor det er relevant.

Læs resten